Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Vélemények

 

MISSA in d minor - mise

_______________________________________________________________________

 

Ágnes asszony - oratórium

Bűn és bűnhődés: a világirodalom örök témája a görög sorstragédiáktól kezdve Shakespearen és Dosztojevszkijen át napjainkig. Ebbe a sorba illeszkedik Arany Jánosnak mesterien felépített szerkezetű számos balladája: gondoljunk csak bele, míg Lear király bűnének és tragédiájának kibontakoztatásához a színpadon majd három
órára van szükség, Arany Jánosnak elegendő négy-öt perc, hogy hősének pokoljárását bemutassa a bűn elkövetésétől az őrületig. Félreértés ne essék, ez az összehasonlítás semmiképpen sem értékítélet, hiszen két teljesen különböző műfajról van szó, mégis, a balladák az igazi drámaiság minden lépcsőfokát végigjárják: a konfliktus utáni kibontakozás nagyívű crescendoval jut el a csúcspontig, ahol bekövetkezik a katarzis a megtisztító, vagy legalábbis némi megnyugvást hozó megoldásig, akár egy Beethoven-szimfóniában. Ezt az utat járja be Edvárd király, Kund Abigél és Ágnes asszony is, és ha helytálló a meghatározás – márpedig miért ne lenne az – hogy a
ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve – Aranynak ezek a művei szinte kiáltanak a megzenésítés után. Ezt az embert próbáló feladatot vette magára egy fiatal debreceni zeneszerző, Mike Ádám, aki oratóriummá dolgozta fel a nemes irodalmi anyagot. Hallani fogjuk a görög tragédiák kórusához hasonlóan megszólaló falusi népet, ahogy hol halk borzalommal ismétli a 2. korintuszi levélből vett „irgalom atyja ne hagyj el” fohászát, hol elemien kitörő erővel kommentálja az eseményeket, az ősz bíró bölcs emberségét, és a megbomlott agyú Ágnes asszony rögeszméjének sikolyát. Mindehhez pedig a hátteret a patak csobogásának ritmusa adja:

Fehér leplét, tiszta leplét
A futó hab elkapdossa.

Dr. Lieli Pál

 

_______________________________________________________________________

 

Izrael- rockoratórium

A magyar reformáció irodalmában nagyon gyakran találkozunk Izrael népe és magyar
történelem alakulásának párhuzamaival. A magyar reformátorok a kiválasztás, a honfoglalás, a bűnökért való büntetés, az Istenhez való megtérés motívumait szívesen használják azért, hogy saját kortársaik számára megmutassák Isten igazságát és irgalmát. Fekete Dániel és Mike Ádám arra vállalkoztak, hogy egy sajátos hangzó könyv formájában mutassák meg ma élő zsidóknak és keresztyéneknek azt az egyedi kultúrát, amely a Könyvben gyökerezik, onnan merít erőt és ihletet a megmaradáshoz, a továbblépés lehetőségéhez. Nekünk, keresztyéneknek abban is segíthet egy ilyen alkotás, hogy elkerüljük azt a kísértést, amelyre nagyon könnyen hajlamosak vagyunk, hogy csak úgy beszéljünk Izrael
népéről, szokásairól, törvényeiről, kultúrájáról, mint ami csak a múlthoz tartozik. Annak a sokszor idézett bibliai mondásnak az illusztrációja ez az oratórium, amelyet így olvasunk a Szentírásban: „És így van ez Izráelben mind a mai napig.” Tehát nemcsak a „volt”-ra, egy lezárt múltbeli történelemre, hanem a „van”-ra, azaz a ma is érvényes helyzetre irányítja a figyelmünket. Kívánom, hogy ez a mű is segítsen bennünket saját örökségünk megbecsülésében, mások örökségének a tiszteletében, és az egy örökség közös vonásainak felfedezésében.

Dr. Bölcskei Gusztáv
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke
az MRE Zsinatának lelkészi elnöke

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Énekeljetek az Úrnak új éneket...” (Zsoltárok 149)

Az Izrael című rockoratórium két tehetséges, fiatal művész alkotásában született: Fekete Dániel szerző és Mike Ádám társzeneszerző. Az egy évvel ezelőtti ősbemutatón alkalmam volt meghallgatni e valóban egyedülálló, hangszerek egész sorát felvonultató, különleges művet. A felcsendülő énekek végtelen
harmóniát és szépséget sugározva fejezik ki az emberi szellem értelmét. A közelmúltban valóra vált a szerzők régóta dédelgetett álma, megszületett a mű héber fordítása, mely által a szent nyelven is megszólaltatható. A fordítás igazán remekül sikerült nagyszerű, igényes munka, mely a fordító gondos odafigyelését dicséri. Az eredmény önmagáért beszél és bizonyítja, hogy a dallam az ima lelke.
A szerzőknek sok sikert kívánok, a mű meghallgatása töltse el örömmel a hallgatók lelkét, az énekeseknek pedig „Isten dicsőítése legyen torkukban”. (Zsoltárok 149)

Őszinte nagyrabecsüléssel:

Dr. Asher G. Ehrenfeld
Debreceni és Kelet-Magyarországi
Főrabbi

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 „A csönd, a dal,
Mind mást takar,
De egyet akar:
Úgy várom már, hogy eljön a nap…”
/Fekete Dániel: Van kiút/


Az Izrael című rockoratóriumot hallgatva az emberiség örök kérdései törnek a felszínre a hallgatóban: Ki vagyok én? Honnét jövök? Hová tartok? Mi a helyes? Miért van rossz, bűn? Ki fog nekem segíteni? Ezek a kérdések az ősidőktől fogva válaszkeresésre hajtják az embert. Ezeket a kérdéseket valamint az Ószövetségben rájuk adott választ tárja elénk a mű. Fekete Dániel és Mike Ádám a zene és a költészet nyelvével drámai módon, a dolog komolyságát és misztikus mélységeit jól érzékeltetve, ugyanakkor a mai kor emberének is érthetően szól mindenkihez. A modern hangszerelés, a változatos, az érzelmek egészspektrumát felsorakoztató dallamok, a szólók és énekkari betétek harmonikus egységbe rendeződnek. A kétségbeesett, bűnei rabságában szenvedő ember szabadulás iránti vágya és egy szebb, teljesebb élet utáni sóvárgása végighúzódik az Ószövetségben, ahol a Teremtő Isten válasza is felsejlik: a teremtő nem hagyja elveszni szeretett teremtményét, hanem lehetőséget ad a megtisztulásra és fölemeli a lecsúszott embert. Megígéri továbbá a Messiást, aki egy új
kor kezdetén végső választ ad majd az ember és Isten kapcsolatának kérdéseire. Kívánom, hogy a XXI. század embere is merjen szembenézni ezekkel a kérdésekkel, tudjon fölfelé tekinteni, harcolni a rossz, a bűn ellen és rendíthetetlenül bizakodni egy boldogabb jövőben és örök életben, melyet csak Istenétől várhat. Ezt hivatott szolgálni a vallásos ihletésű művészet, amely egyik kitűnő darabjával volt szerencsém megismerkedni az
Izrael c. oratóriumban.

Bosák Nándor
debrecen-nyíregyházi püspök

 

 _______________________________________________________________________

 

Testhalom - rockmusical

A Város napja alkalmából volt alkalmunk megnézni Mike Ádám és Horváth Imre által komponált Testhalom című rockmusicalt a Hajdúböszörményi Ifjúsági Musical Színtársulat és a Városi és Pedagógus Kórus előadásában.

Nagyon kíváncsian vártuk az előadást, hiszen már jártunk a színtársulat más előadásán is. Akkor még nagyon kezdeti, alakuló szakaszban voltak. Mára rengeteget fejődtek szinte minden téren. A szereplők játéka sokkal élvezhetőbb lett, az énekek sem szólnak hamisan. A  díszlet, a jelmez is sokkal igényesebb, ötletesebb, mint két évvel ezelőtt volt. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy hogyan illeszkedik bele egy musicalbe, ráadásul egy történelmi témát feldolgozó történetbe a kórus. Azt kell mondani, remekül. Az ő szereplésük még mozgalmasabbá, érdekesebbé tette az előadást. Tiszta, erős hangjuk mindenképpen csak emelte a színvonalat. A történet egyébként a hajdú városok (Böszörmény, Hadház, Nánás) és a vidi rácok közötti viszályt mutatja be. Bár az előadás két órás volt, nem unatkoztunk. Végig pörgős jelenetek, jó zenék, szép énekek kötötték le a figyelmünket.

(Cool-logó diákmagazin)